Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Τοπική Ιστορία της Θράκης

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σε συνεργασία με τη Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εξέδωσε επιστημονικό σύγγραμμα με τίτλο «Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Θράκης».
Ο τόμος είναι αναρτημένος στη διεύθυνση http://pdeamth.gr/topikiistoria/ και είναι στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών και των μαθητών προς αξιοποίηση.
Επεξεργασία & Δημιουργία από έτοιμο template Νίκος Παπαδημητρίου