Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ  Α΄ ΤΑΞΗ

ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΘΑ     ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ
2 ΕΩΣ 19 ΜΑΪΟΥ 2017
ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1)  Δεν είναι απαραίτητο το Πιστοποιητικό γέννησης  Δήμου ή   κοινότητας.  (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο)

2)  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητής (Α.Δ.Υ.Μ)
Το Α.Δ.Υ.Μ συμπληρώνεται από παιδίατρο και μόνο σε περίπτωση που αυτός κρίνει, με σχετική σημείωση στο Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΑΔΥ), ο μαθητής παραπέμπεται για εξέταση σε άλλης ειδικότητας γιατρό (οφθαλμίατρο, ωτορινολαρυγγολόγο, καρδιολόγο κ.ά.).

3) Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού για να γίνει ο έλεγχος των εμβολίων.

4) Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας. (Δ.Ε.Η, ΟΤΕ, κλπ)

5) Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.6/ΦΜ/66938/Δ1/ 24-04-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα το συντομότερο δυνατό.
 Ο Δντής του σχολείου
Τσιακυρούδης Χρήστος
                      
Επεξεργασία & Δημιουργία από έτοιμο template Νίκος Παπαδημητρίου